FANDOMCong trinh phong thu

         Công trình phòng thủ


Phao Sung hang nang Ten lua hang nhe Ten lua tam nhiet Thap laser Thap tu Tuong
Pháo Súng hạng nặng Tên lửa hạng nhẹ Tên lửa tầm nhiệt Tháp laser Tháp từ Tường

Các công trình phòng thủ là bức chắn bảo vệ vô cùng cần thiết trong căn cứ của bạn để chống lại những tên cướp biển hung hãn. Các công trình phòng thủ sẽ giúp tiêu diệt những tên cướp biển nếu chúng dám bén mảng tới để lấy trộm tài nguyên trong căn cứ của bạn.

Mỗi công trình phòng thủ đểu có đặc điểm chiến đấu riêng, sự kết hợp giữa nhiều công trình với nhau sẽ tạo lên sức mạnh bảo vệ chống lại mọi kẻ thù!.