FANDOM


Kho chua vang"Tất cả Vàng của căn cứ được cất giữ ở đây. Cẩn thận bọn Cướp biển. Nâng cấp để tăng sức chứa và sinh lực cho công trình để tăng độ kiên cố để chống lại bọn cướp tốt hơn.'"


  • Tổng quan
    • Kho chứa vàng giúp người chơi tích trữ Vàng để sử dụng trong xây dựng và nâng cấp những thứ khác. Kho vàng cấp cao nhất có thể chứa 2 triệu vàng trong mỗi kho.
    • Vẫn hoạt động bình thường trong khi đang được nâng cấp.
    • Một trong những công trình cần được bảo vệ kỹ nhất trong trò chơi vì cất giữ số lượng lớn vàng.
    • Mặc dù chứa Vàng nhưng nó lại cần Dầu để nâng cấp.