FANDOMNha tai nguyen

         Nhà tài nguyên


Mo vang Mo dau
Mỏ vàng Mỏ dầu
Kho chua vang Kho chua dau
Kho vàng Kho dầu


Tài nguyên là đơn vị tiền tệ dùng để xây dựng và nâng cấp mọi thứ. Trò chơi có 3 loại tài nguyên : Vàng, Dầu và Đá Quý.


Vàng và dầu đều có công trình riêng dùng để khai thác sản xuất và cất giữ chúng.

VàngEdit

Được khai thác bởi Mỏ vàng. Sau khi khai thác nó sẽ được cất giữ trong Kho vàng. Số lượng vàng bạn hiện có được thể hiện ở góc trên bên ở giữa màn hình chơi. Vàng dùng để xây dựng và nâng cấp các Nhà Phòng thủ, Bẫy, Mỏ dầu, Kho dầuTường.


DầuEdit

Được khai thác bởi Mỏ dầu. Sau khi khai thác nó sẽ được cất giữ trong Kho dầu. Số lượng dầu bạn hiện có được thể hiện ở góc trên bên phải màn hình chơi, bên dưới số vàng. Dầu dùng để xây dựng và nâng cấp các Xưởng đóng tàu, Tàu, Mỏ vàngKho vàng.


Đá QuýEdit

Đá quý là tài nguyên có thể kiếm được bằng cách chủ yếu là nạp tiền vào trò chơi qua các hình thức nạp thẻ điện thoại. Có thể kiếm được Đá Quý trong khi chơi bằng những cách khác nhưng chúng rất ít ỏi so với bỏ tiền ra mua. Có thể kiếm Đá quý bằng cách thực hiện các nhiệm vụ như: dọn dẹp chướng ngại vật như cây trong căn cứ nhưng nhận được Đá Quý hay không sau khi thu dọn là hoàn toàn ngẫu nhiên phụ thuộc vào vận may của bạn. Hoàn thành các mục tiêu của nhiệm vụ trong trò chơi và tham gia sự kiện cũng như các tính năng trong trò chơi cũng là một cách kiếm Đá Quý hiệu quả mà không phải bỏ tiền ra mua.


Đá Quý có thể dùng để mua Vàng, Dầu và Nhà Thợ xây. Chúng cũng có thể được dùng để rút ngắn thời gian nâng cấp và nghiên cứu.