FANDOM


Nhà căn cứ - Đây là công trình trung tâm trong toàn bộ căn cứ của bạn!. Nâng cấp căn cứ có thể tăng tối đa số tường thành phòng thủ. Hãy bảo vệ căn cứ của bạn nghiêm ngặt.