FANDOM


                                                                        Trung tâm công nghệ

Là công trình chuyên nghiên cứu, nâng cấp công nghệ cho ta đời những loại tàu chiến cao cấp với sức mạnh hủy diệt.

Là công trình đóng vai trò quan trọng chiến lược trong căn cứ của bạn!.