FANDOM


                                                                             Vòng triệu hồi

Là một thiết bị công nghệ cao với những tính năng vô cùng ưu việt. Nó có sức mạnh siêu phàm, có thể triệu hồi thủy quái tấn công đối thủ.

Cần chú ý đặc biệt khi sử dụng!!!