FANDOM


Xuong dong tau

"Xưởng đóng tàu là doanh trại quân đội chủ lực trong căn cứ. Đây là nơi sản xuất ra các loại tàu chiến,quân đội chính trong căn cứ của bạn."

Tổng quan

    • Xưởng đóng tàu là công trình quân sự trọng điểm trong toàn bộ căn cứ của bạn. Tại đây, sản xuất ra những loại tàu chiến, khí tài quân sự chính của căn cứ.
    • Khi nâng cấp công trình ở mức độ càng cao, thì sẽ sản xuất ra những loại tàu chiến càng hiện đại với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp!.
    • Sức mạnh của quân đội phụ thuộc vào cấp độ của Xưởng đóng tàu.