FANDOM


                                                                            Xưởng đóng tàu

Là công trình quân sự quan trọng bậc nhất trong căn cứ của bạn. Tại đây, xưởng đóng tàu cho ra đời những chiếc tàu chiến - những binh lính trong quân đội của bạn. Nó góp phần tạo lên sức mạnh khủng khiếp để chống lại những tên cướp biển hung hãn.